sc_verde_logo.png
‘Medische sector spendeert miljoenen teveel’

‘Medische sector spendeert miljoenen teveel’

De gezondheidszorg op Curaçao kan beter èn goedkoper, daar is inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Jan Huurman stellig van overtuigd. Voorwaarde is, zegt hij, dat de vraag naar medische zorg daalt, middels preventie van leefstijl gebonden aandoeningen, en dat de beschikbare fondsen beter worden benut.  ,,Artsen op Curaçao schrijven te ruimhartig medicijnen, labtesten en echo’s voor. Dat moet minder.”

Zeventig procent van alle ziekten is te voorkomen met een verstandig dieet, voldoende beweging en het vermijden van alcohol, sigaretten en drugs, zo benadrukt Huurman. ,,Met preventie valt er op Curaçao enorme gezondheidswinst voor de bevolking te behalen.” Gezondheidsminister Suzy Camelia-Römer (PIN) is zich hier terdege van bewust,  zegt hij. ,,De minister zet vol in op preventie. Dat is ook uit financieel oogpunt hard nodig, want met de opening van het Hospital Nobo Otrobanda zal de gezondheidszorg op Curaçao nog duurder worden.”

De medische sector komt geld tekort, de overheid investeert onvoldoende in de gezondheidszorg.  

Huurman: ,,Geklets! Het systeem op Curaçao is duur en inefficient. We geven met z’n allen teveel geld uit aan de gezondheidszorg, anderhalf keer meer dan in landen met een vergelijkbaar inkomen per hoofd van de bevolking, zoals Mexico en Turkije. Artsen op Curaçao zijn te ruimharig met het voorschrijven van medicijnen, laten te vaak labtesten doen en maken teveel gebruik van beeldvormende diagnostiek, zoals echografie en röntgenfotografie. Dikwijls blijkt bij controle dat daar geen dwingende reden voor was.”

In de zaak van Advent was dit voor u aanleiding om een aanwijzing te geven?

Huurman: ,,Het gaat niet alleen om het Advent Hospitaal, over de hele linie wordt in de gezondheidszorg meer voorgeschreven dan volgens protocollen geoorloofd is. Doorverwijzingen en hoge medicijnconsumptie in een land zijn een veeg teken. Neem het voorbeeld van de Verenigde Staten: peperduur systeem en buitengewoon inefficiënt. Bovendien is het heel oneerlijk: mensen met lage inkomens krijgen de minste zorg. Dat moeten we niet willen op Curaçao.”

Hoe denkt u het voorschrijfgedrag van artsen te veranderen?

Huurman: ,,Een zeer goede ontwikkeling in aanloop naar het Hospital Nobo Otrobanda is dat alle nieuwe artsen in loondienst van het ziekenhuis komen. Hiervan is al geruime tijd sprake, en ik zie dat dit heeft geleid tot meer aandacht voor kwaliteit. Hoe? Vrijgevestigde artsen proberen als ondernemers een bepaalde omzet te behalen, zij besteden veel aandacht en energie aan de bedrijfsvoering. Een arts in loondienst hoeft zich daarentegen geen zorgen te maken over zijn inkomen. Ik constateer dat artsen in loondienst meer tijd en aandacht hebben voor de uitoefening van hun vak. Er is een groeiende belangstelling voor kwaliteit.”

Wat is volgens u bepalend voor kwaliteit?

Huurman: ,,Vakgroepen. Onderling overleg van specialisten in vakgroepen. Vijf jaar geleden was er maar één oncoloog in loondienst, nu bestaat er een oncologiecommissie. De leden bepreken gezamenlijk het dossier van elke kankerpatiënt, controleren wat er gedaan wordt en gaan na welke behandelingen er nog mogelijk zijn voor de patiënt. Het delen van kennis en ervaring is cruciaal. Als arts functioneer je het beste als je weerklank hebt van collega’s. Essentieel is dat je je kwetsbaar op durft te stellen en jouw kennis en keuzes blijft toetsen. En dat je samen met andere artsen protocollen ontwikkelt, op basis waarvan je kunt controleren of de juiste procedure is gevolgd. Op die manier maak je de zorg beter.”

Standaardisatie van werkprocessen in de medische sector, daar zijn niet alle specialisten even blij mee.

Huurman: ,,De vereniging van medisch specialisten is – hoe zal ik het zeggen – niet zo aardig geweest in mijn richting. Ik heb evenwel de steun van een groot aantal artsen in het Sehos, met name dokters in loondienst. Zij hebben zich van de vereniging van medisch specialisten afgekeerd, slechts een minderheid van de specialisten op het eiland is nog lid van de vereniging. De meeste atsen zien de voordelen van de mammapoli, waar de zorg voor bortskankerpatienten gecentraliseerd is, en van de centralisatie van de wondzorg, waar met name diabetespatiënten van afhankelijk zijn. Ook de zorg voor kinderen met diabetes type 1 wordt gecentraliseerd. De patiënten hebben daar enorm veel baat bij. Daar gaat het om.” 

Onlangs is de lijst met hier te lande geregistreerde medicijnen online gegaan.

Huurman: ,,Mooi, hè? Ik ben daar heel blij mee.”

Aan die lijst valt niet af te lezen welke de bijwerkingen van elk medicijn zijn, en welke medicijnen niet in combinatie mogen worden gebruikt.

Huurman: ,,Dat is een volgende stap.”

Komt er ook een lijst met geaccepteerde alternatieve medicijnen?

Huurman: ,,Als die middelen geregistreerd zijn, dan staan ze op de lijst. Begrijp me goed, voor de inspectie bestaat er niet zoiets als alternatief: we laten iets toe, of we laten het niet toe.”

Bij de natuurvoedingswinkel ben je verplicht om bij aankoop van bepaalde soorten thee een formulier in te vullen en te ondertekenen, terwijl diezelfde producten vrij verkrijgbaar zijn bij supermarkten op het eiland.

Huurman: ,,Dat klopt. Dat is niet hoe ik het wil hebben. Er zijn nog veel dingen niet zoals ik ze wil hebben, te beginnen met het hele geneesmiddelendossier. Er worden niet alleen teveel medicijnen geslikt, medicatie is hier ook te duur. In Nederland bestaat de lijst voor negentig procent uit generieke medicijnen, ofwel merkloze middelen. Die hebben hetzelfde effect als merkmedicijnen, maar zijn stukken goedkoper. Op Curaçao is maar vijftig procent van alle medicatie generiek. Dat percentage moet flink omhoog.”

De advocaat van Advent Hospitaal loopt langs het terras waar het interview plaats heeft. Huurman roept hem toe: ,,Ben je al afgestudeerd?”

Huurman: ,,Een pesterijtje. Tijdens het kortgeding werd ik door hem weggezet als een simpele huisarts. Maar ik ben geen huisarts, nooit geweest ook. Ik heb de advocaat geadviseerd om mij op te zoeken in het BIG-register in Nederland. Dat is openbaar en daar kun je zien dat ik Public Health Specialist ben.  Dat is een erkend specialisme. Om mijn registratie te behouden moet ik me elk jaar bijscholen, en dat doe ik dan ook.”

Op Curaçao is bijscholing van artsen niet verplicht.

Huurman: ,,Dat is reden om het BIG-register zo snel mogelijk in te voeren. Een patiënt moet kunnen verifiëren of een arts is wie hij zegt dat hij is, en of hij kan wat hij belooft te zullen doen. Het BIG-register biedt de arts erkenning, maar verplicht hem ook tot bijscholing. Een deel van de artsen op Curaçao heeft verouderde kennis, zij hebben in jaren geen medisch congres bezocht. Dat kan uiteraard niet, zeker niet omdat de Nashko op Curaçao geaccrediteerde congressen verzorgt. Zelf heb ik er dit jaar twee bezocht, en de nodige punten behaald.”

Wat staat de invoering van het BIG-register in de weg?

Huurman: ,,De wet op BIG is in 2009 aangenomen. Maar de invoering ervan is niet gefaciliteerd. Daar is geld voor nodig. En mankracht. Ik heb momenteel drie functies - inspecteur-generaal, inspecteur gezondheidszorg en ik vervul de rol van adjunct inspecteur-generaal; dat is een vacature. De invoering van het BIG-register kan ik er niet even bijdoen. Daar heb je specialisten voor nodig. Die zijn er wel, maar dat kost geld.”

U neemt waar voor inspecteur gezondheidszog Gersji Rodrigues Pereira die op non-actief is gesteld. Komt hij nog terug?

Huurman: ,,Dat moet de minister beslissen. Tussen de heer Rodrigues Pereira en mij bestaat een fundamenteel verschil van opvatting. Ik heb heftig gepoogd om daar uit te komen, maar dat is niet gelukt.”

Wilt u hem terug?

Huurman: ,,Hier kan ik niet op ingaan.”

U staat te boek als iemand die graag de media opzoekt. Rond de zaak van inspecteur Rodrigues Pereira is het opvallend stil.

Huurman: ,,Er bestaat een beeld van mij als zou ik de media opzoeken om mijn gelijk te halen, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Ik heb zaken naar buiten gebracht om te laten zien waar de Inspectie mee bezig is, en dan vooral die zaken waaruit door de sector lering valt te trekken. Er zijn ook vele, belangrijke zaken die niet naar buiten komen. Kwesties die intern opgelost zijn – waarbij ook artsen op non-actief zijn gezet of zijn ontslagen. Achter de schermen ben ik voortdurend bezig met onderhandelen, met het beslechten van oude vetes tussen medici, en ik werk er hard aan om samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.  Telkens maak ik  een afweging wat het nut is om een bepaalde zaak naar buiten te brengen. Publiciteit moet een meerwaarde hebben.”

Inspecteur-generaal Jan Huurman als mediator? Volgens critici gedraagt u zich als een olifant in de porseleinkast en wilt u teveel het Nederlands systeem kopieren voor Curacao.

Huurman: ,,Mijn werkdag bestaat voornamelijk uit praten, met de medische staf, de vakgroepen, de vereniging van specialisten, huisartsen en organisaties in de medische sector. Doel is en blijft de gezondheidszorg op Curaçao te verbeteren. Dat kan alleen door samenwerking, het vermeerderen en delen van kennis, het ontwikkelen van protocollen en door toezicht. Je moet zorgen dat je een systeem hebt waarmee je je als land niet isoleert van de rest van de wereld. Curaçao moet voldoen aan internationale standaards, dat heeft de hoogste prioriteit. Als klein eiland kan Curaçao geen eigen werkelijkheid gaan creëren, het is afhankelijk van alles en iedereen.”

‘Bescherm de haaien in Caribische zee’

‘Bescherm de haaien in Caribische zee’

Why I still have hope for coral reefs

Why I still have hope for coral reefs

0